امروز شنبه 09 بهمن 1400 slde2.cloob24.com
0

درمان متداول لوسمی حاد لنفوئیدی ALL:

درمان اصلى در بزرگسالان، معمولاً شیمى درمانى بلند مدت مى باشد. در چند سال اخیر، پزشکان از شیمى درمانى هاى متمرکز، فشرده و کامل استفاده مى نمایند، که منجر به پاسخ هاى بهتر و بیشتر به درمان ها گردیده است، اما مبادرت به چنین درمان هایى، به احتمال قوى منجر به عوارض جانبى متعدد همچون شمارش پایین گلبول هاى سفید خواهد شد و بیمار باید با داروهاى دیگر (تجویز شده به وسیله پزشک فوق تخصص خون و مدیکال آنکولوژى)، به کاهش یا معالجه نسبى این عوارض بپردازد.

درمان ها، در سه فاز انجام مى شوند:

شیمى درمانى القایى یا اولیه

شیمى درمانى تحکیمى

درمان نگهدارنده

درمان معمولاً دوسال به طول مى انجامد که بیشتر این مدت را فاز سوم، یعنى درمان نگه دارنده تشکیل داده و شدت درمان بسته به نوع لوسمى و فاکتورهاى پیش آگهى دارد.

ALL قابلیت انتشار به نواحى اطراف مغز و طناب نخاعى را دارد و گاهى در هنگام اولین تشخیص این گسترش صورت گرفته و کشف آن با مشاهده نمونه اى از مایع مغزى نخاعى در زیر میکروسکوپ امکان پذیر مى باشد. چنانچه حتى در هنگام تشخیص سلول هاى لوسمى در مایع مغزى نخاعى یافت نشوند، احتمال دارد که تعداد آن ها آنقدر اندک بوده که تست هاى مختلف نتوانسته اند پى به وجود آن ها ببرند، و این سلول ها مى توانند بعدها روى سطح مغز و طناب نخاعى، رشد و نمو نمایند. به همین دلیل است که یک قسمت مهم از درمان ALL، پیشگیرى از بیمارى "سیستم اعصاب مرکزى" است تا مطمئن شویم که بیمارى به نواحى اطراف مغز و طناب نخاعى انتشار نیافته است.

شیمى درمانى اولیه (Induction):

هدف از شیمى درمانى القایى (اولیه)، دستیابى به بهبودى و خاموشى بیمارى مى باشد، یعنى سلول هاى لوسمى در نمونه هاى مغز استخوان بیمار دیگر یافت نمى شوند، بافت طبیعى مغز استخوان دوباره تشکیل شده و شمارش کامل گلبول هاى مختلف خون، در محدوده سالم و عادى قرار دارد. اما، بدیهى است که یک "خاموشى بیمارى" لزوماً به معناى "شفا" نیست، زیرا سلول هاى لوسمى ممکنست در اندام هایى از بدن "پنهان" شده باشند. این جا است که شیمى درمانى شدید و متمرکز، براى حدوداً یک ماه، ویا اندکى بیشتر به کار گرفته مى شود. هر چند ترکیبات مختلفى از داروهاى شیمى درمانى به کار برده مى شوند، اما به طور معمول شامل:

وین کریستین

دگزامتازون یا پردنیزون

دانوروبیسین، دوکسوروبیسین (آدریامیسین) یا یک داروى مشابه "آنتراسیکلین" مى باشند.

بعلاوه، بر اساس فاکتورهاى پیش آگهى بیمار، بعضى ترکیبات شامل داروهاى:

سیکلوفسفامید (سیتوکسان)

ال-آسپارژیناز

اتوپوزاید

دوز بالای سیتارابین یا متوترکسات

به عنوان قسمتى از فاز شیمى درمانى اولیه به کار می رود.

درمان نگهدارنده (Maintenance):

پس از درمان تحکیمى، بیمار معمولاً در فاز سوم (نگهدارنده) تحت شیمى درمانى ترکیبى با دو داروى:

متوترکسات

6-مرکاپتوپورین (6-MP)

می گیرد. در بعضى موارد، این داروها با "وین کریستین" و "پرد نیزون" نیز ترکیب مى شوند.

مانند درمان هاى قبلى براى حاملین کروموزوم فیلادلفیا یک داروى هدف درمانى همچون "ایماتینیب" معمولاً به ترکیب افزوده مى شود. دوره درمان نگهدارنده، معمولاً دو سال به طول خواهد انجامید، و پیشگیرى از انتشار لوسمى به مایع مغزى نخاعى نیز باید در این مدت انجام شود.

بعضى از پزشکان معتقدند که دوره درمان نگهدارنده براى بعضى از لوسمى ها، مثل لوسمى حاد لنفوئیدى سلول هاى "تى"، یا ALL سلول "بى" بالغ، (لوسمى بورکیت)، لازم نیست.

جمع آوری: عبید محمودی امامی

بخش آنکولوژی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دکتر محمد کرمانشاهی

0

گرفتگی بینی در نوزادان:

علل گرفتگی بینی نوزادان شامل:

  • 1.آترزی بینی 2.تورم بینی 3.تنگی راه هوایی بینی 4.عفونت ویرال یا باکتریال 5.بزرگی آدنوئیدها 6.تحریک استروژنی مادر مثل رینیت حاملگی 7.شیمیایی (به علت مصرف زیاد و مداوم قطره بینی) 8.هیپوتیروئیدی 9.آلرژی به شیر گاو 10.شکستگی استخوان بینی در جریان زایمان کوچکی مجرای بینی 10.کوچکی مجرای بینی

درمان گرفتگی بینی:

  • - چکاندن 2-1 قطره سرم فیزیولوژی
  • - مرطوب کردن هوای اطاق
  • - قطره های بینی سالین
  • - قطره های بینی دکونژستان
  • - قطره کلرور سدیم 65%
  • - آنتی بیوتیک ها

بهترین راهکار چکاندن قطره کلرورسدیم 65% در بینی نوزاد و سپس یک فیتیله که با دستمال کاغذی درست شده است را درون بینی نوزاد به آرامی بچرخانید. از استفاده کردن از پوار، سنجاق و... اکدا خودداری نمایید.

از چکاندن شیر مادر اکیدا خوددرای نمایید زیرا درون بینی باعث تجمع میکروب ها و ایجاد عفونت می گردد هم چنین ممکن است در اثر آسپیراسیون وارد ریه نوزاد گردد و عفونت های تنفسی را ایجاد نماید.

اندازه راه هوایی در 6ماه اول دوبرابر می گرددو در بسیاری از نوزادان این مشکل برطرف خواهدشد.

0

با توجه به اینکه در کشورمان ایران بیش از یک میلیون زوج نابارور زندگی می کنند و از نقطه نظر مذهبی، تاریخی و فرهنگ عمومی جامعه ایران، فرزند آوری دارای اهمیت زیادی است به طوریکه ناباروری خود می تواند یکی از دلایل طلاق مطرح شود.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، شکست در بارداری حدود 80 میلیون فرد را در دنیا درگیر کرده است. حدود یک چهارم زوج های ایرانی ناباروری اولیه را در طول زندگی مشترکشان تجربه می کنند و 4/3% زوجها در هر زمان دارای مشکل ناباروری اولیه هستند. در برونداد این مشکل عوامل مردانه (%40- 25)، عوامل زنانه(%55 – 49)، ترکیبی از دو عامل زنانه و مردانه (%10) و ناباروری با علت ناشناخته (%10) دخیل است.

امروزه در تمام دنیا تقاضا برای درمان ناباروری افزایش یافته است. در ایالات متحده سالانه تقریباٌ 3/1 میلیون زوج مشاوره های پزشکی دریافت می کنند. از زوج هایی که در جستجوی درمان هستند، 50 % صاحب فرزند می شوند و 50 % باقیمانده باید بپذیرند که قادر به داشتن کودک از راه بیولوژیک نیستند.

رایج ترین راهی که محققان برای بررسی زوج های نابارور از آن بهره می برند، استفاده از پرسشنامه های خود گزارش دهی و یا از پیش ساخته است که ظاهراٌ به نظر می رسد اجرای آن کافی و آسان است. اما در این روش تنها آنچه را که فرد گزارش می دهد می توان مورد بررسی قرار داد، در حالیکه آنچه را که فرد انجام می دهد ممکن است متفاوت با مواردی باشد که ذکر می کند. این در حالی است که برای دست یابی به موفقیت در درمان این گروه از بیماران و ارتقاء کیفیت زندگی آنها نیاز مبرمی به شناخت و درک عمیق آنچه با آن درگیر می باشند و همچنین تجربیات ناشناخته زندگی با ناباروری آنان وجود دارد. با دستیابی به این اطلاعات با استفاده از پژوهش های کیفی و پدیدار شناختی می توان به درکی درست از زندگی زوج های نابارور دست یافت. زیرا پژوهش پدیدارشناسی، توصیف معانی تجربی است، درست به همان صورتی که در زندگی با آنها برخورد می کنیم.

مطالعات زیادی روی زوج های نابارور انجام شده است. Domar و همکاران دریافتند که نیمی از افراد نابارور تغییر در روابط جنسی و75% از آنها تغییر حالات خلقی را گزارش کردند. Widge درمطالعه ای کیفی روی زنان نابارور شهری هند نشان داد که زنان عمیقاٌاز این که موقعیت و امنیت آنان تحت تأثیر ناباروری قرار گیرد، نگرانند و احساس تنهایی را تجربه می کنندهمچنین فرآیند استفاده از فن اوری های کمک باروری (ART) از نظر فیزیولوژی،عاطفی و مالی برای آنان بسیار پر استرس بود، زیرا در جامعه هند ناباروری یک پدیده ننگ آور محسوب می شود.

Mullah- negad و همکاران در مطالعه خود دریافتند که همه زوج های نابارور از استرس ناشی از ناباروری به درجات مختلف رنج می برند و حدود نیمی (46%)تز آنان سازگاری در زندگی زناشویی بر خوردار نبودند. درک مواجه شدن با ناباروری به عوامل مختلف فرهنگی بستگی دارد، بطوریکه در برخی از فرهنگها استفاده از درمان های سنتی یا سحر و جادو را تقویت می کنند و بسیاری از روش های درمان طبی را به دلایل فرهنگی نمی پذیرند و به جای استفاده از فن آوری های نوین درمانی، از شبکه های اجتماعی کمک می گیرند و از طریق فرزند خواندگی و یا طلاق و ازدواج مجدد بر ناباروری فائق می آیند.

با وجود این که مطالعات مختلف اهمیت ارتباط مسائل جسمی _ روانی و ناباروری را نشان داده اند، ولی هنوز جنبه های گوناگون ناباروری در هاله ای از ابهام قرار دارد.

0

سبک یادگیری:

سبک یادگیری (Learning style) بخشی از مفهوم تفاوتهای فردی است و می توان آن رابعنوان روشی که افراد اطلاعات و تجربیات تازه را در ذهن خود سازمان دهی و پردازش می کنند،تعریف کرد.در واقع در پاسخ به این سؤال که چرا نظام آموزشی برای عده ای از فراگیران مفیداست ولی برای عده ای دیگر نه؟ می توان گفت هر دانشجویی سبک یادگیری منحصر به فرد دارد.

روشی که یادگیرنده یادگیری خود را به روشهای دیگر ترجیح می دهد.اصطلاح ترجیح یادگیری نیز راههای مورد پسند فرد برای مطالعه و یادگیری،مانند استفاده از تصاویر به جای کتاب،کارکردن با دیگران به عوض تنها کار کردن،یادگیری موقعیتهای ساختار مند در مقابل موقعیتهای غیر ساختار مند.که سیف در کتاب خود این دو اصطلاح را معادل هم بکار برده است.

0

مقدمه

آموزش و پرورش خلاق، بارور و سازنده امری است حیاتی ولی تامین آن برای همه مردم بسیار دشوار و نیازمند منابع مادی و انسانی عظیم، راهبردها و تدابیر منطقی و کوششهای پی گیر وسیع است و اگر برنامه ریزی آموزشی منطقی و واقع بینانه نباشد نه تنها به نتایج مطلوب نمی رسد چه بسا ممکن است زیانهای غیر قابل جبرانی را هم به بار می آورد چه بسا در میان کشورهای مختلف نمونه های متعددی از این نوع برنامه ریزی های آموزشی شده است.

0

دوره اول کودکی برای همه کودکان سالهای سرنوشت ساز است،اما برای کودکی که از نظر فیزیکی،رفتاری، رشدی یا خصوصیات یادگیری انحرافهایی از هنجار دارد این سالها تعیین کننده تر و حساس تر است یافته های پژوهشی متعدد این نکته را تایید می کند که سالهای اول زندگی زیر بنای یادگیری در سراسر زندگی است اگر در خلال این سالهای سرنوشت ساز فرصتی برای رشد ذهنی و هیجانی کودکان فراهم نشود زمان گرانبهای یادگیری برای همیشه از دست می رود کودکان از زمان تولد یادگیری را اغاز نموده و با سرعتی شگرف در پی کسب آموختنی ها ی متناسب با سطح رشدی خویش هستند پس بر والدین است که فعالانه اقدامات لازم در جهت ارتقای یادگیری کودکان را فراهم نموده که در غیر این صورت توانایی های ذهنی کودکانشان در خلال سالهای سرنوشت ساز کودکی به رشد مطلوب نمی رسد.

0

مقدمه

شناخت گرایی (Cognitiveism)

تاکید "رویکرد شناختی" معمولا، بر ادراک (Perception)، تصمیم گیری (Decision making)، پردازش اطلاعات و... است این نظریه‌ها در مخالفت با "تداعی گرایی افراطی" بوجود آمدند. در واقع این نظریه‌ها به جنبه‌هایی از فرآیند یادگیری توجه کردند که در نظریه‌های تداعی گرا کنار گذاشته و حتی مردود اعلام شده بود. از نظریه پردازان این حوزه می‌توان با نظریه‌های (Gestalt)، پردازش اطلاعات و... اشاره کرد.

0

هدف از آموزش ریاضی در دبستان علاوه بر آموزش مفاهیم ریاضی و محاسبات مورد نیاز روزمره، پرورش توانایی‌های ذهنی دانش‌آموز و ایجاد نظم فکری در وی است تا بتواند مفاهیم را یاد بگیرد و قواعد را کشف نماید و در حد اعتدال به سوی اندیشیدن هدایت شود و بتواند آنچه را فراگرفته است در حل مسائل پیرامونش به کار گیرد. بنابراین به هیچ وجه نباید دانش‌آموز را به حفظ کردن قواعد ریاضی، بدون درک آنها واداشت. در این راستا استفاده از روش‌ها و فنون تدریس مناسب و کاربرد وسایل آموزشی از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما نباید عامل انگیزش و علاقه‌مندی دانش‌آموزان را به درس ریاضی فراموش کنیم، زیرا این مورد از عوامل مهم در امر آموزش است. به همین منظور باید دانش‌آموزان را با اهداف صحیح آموزشی هر درس آشنا نمود و در حل تمرین‌ها، آنان را تشویق کرد و با حوصله به سؤالات آنان پاسخ گفت تا با علاقه وبه صورت فعال در امر آموزش شرکت کنند و در نتیجه از امتحان و حل تمرین‌ها گریزان نباشند.

0

گروه خونی یک فرد نشان دهنده نوع آنتی ژن (نوعی پروتئین)است که در گلبون قرمز آن فرد وجود دارد.این افراد دارای آنتی ژن A از گروه خونی A ومردمان دارای آنتی ژن B از گروه خونی B و افراد دارای هر دو نوع آنتی ژن از گروه خونی AB هستند و کسانی که دارای آنتی ژن A و B نیستند از گروه خونی O هستند.

پژوهش توشیتا کانومی (Toshitakanomi) که 6میلیون نسخه آن توسط شرکت ها و افراد خریداری شده و همزمان توسط الکساند ربشر (Besher)به انگلیسی ترجمه شده بصورت یک راهنما در حیطه های گزینشی،گمارشی مشاغل، ازدواج مورد توجه خاص قرار گرفته است بطوری که شرکت میتسوبیشی همه کارمندان خود را برمبنای آن گزینش و به پست ها گمارش نموده است یا شرکت تویوتا و هیتاچی و نیسان بنابراین در مطالب طرح شده دارای پشتوانه تحقیقی بسیار غنی است و در کشور ژاپن و کشور های دیگر عملیاتی شده است. در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن مردم عقیده دارند که گروه خونی در شخصیت و موفقیت های شغلی نقش دارد و حتی هنگام ازدواج نیز به گروه خونی یکدیگر اهمیت می دهند.

0

معرفی تعدادی ازانواع روش های املا در مقطع ابتدایی

1-املای تقریری معلم محور: معلم متنی را که قبلاً تهیه کرده بتدریج قرائت می‌کند تا فراگیران بنویسنداین متن می تواند ازکتاب یا خارج ازکتاب باشد.

2- املای مثلثی سه جانبه:در هر گروه یک نفر به بقیه دیکته می‌گوید. برای مثال در یک گروه سه نفری یک نفر املا می‌گوید. یک نفر نظارت می‌کند و نفر سوم می‌نویسد.واین نوبت به نوبت هر خط یا پارگراف گوینده و نظارت کننده و نویسنده جای خود را تعویض می کنند.

3-املای گروهی:دانش آموزان به گروه های سه یا چهارنفری تقسیم شده و هر کدام یک خط یا یک پارگراف می‌نویسد.وبقیه فقط گوش می کنند یا تصویر سازی می کنند. دوباره جای گروه ها تعویض می شوند

4-املای گروه به گروه دیگر:هر گروه متنی را تهیه کرده با توجه به سبک یادگیری خودشان برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد.این املا به سبک های سه گانه یادگیری اشاره دارد.گروه کلامی به کلامی گروه نصویری به تصویری گروه دست ورز به گروه دست ورزی املا می گوید

5- املای تجسمی: دانش آموزان متنی را بخواند و در پایان املای آن را به تنهایی بنویسد.با استفاده از قدرت حافظه خودش به خودش املاء بگوید.

6-املای تجسمی - تصویری: کلماتی را پای تخته می نویسیم و دانش‌آموزان به کلمات با دقت نگاه می‌کنند و به ذهن می سپارند. سپس کلمات نوشته شده رااز روی تخته پاک می کنیم. دانش آموزان با استفاده از قدرت حافظه خود کلمات را می نویسند

7-املای کارتی: معلّم تعداد کلمه روی کارت می نویسد وجلو کلاس نصب می کند وآنها را می خواند وبعد جمع می کند واز دانش آموزان می خواهد که کلماتی را که به خاطر دارند بنویسند.

معلم می توان املا را بر روی چندین کارت بنویسد و این کارت ها را بین گروهها تقسیم کند تا تمام گروهها کارتها را ببینند و سپس کارتها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید.

8- املای کامل کردنی:معلم تعداد لغاتی مثلاً 20 کلمه که دارای ارزش املایی هستند را انتخاب می‌کند و سپس جای آنها را در متن آماده شده جهت تکثیر خالی می‌گذارد. آن‌گاه متن کامل را خودش می‌خواند و دانش‌آموزان جاهای خالی را با توجه به قرائت معلم پر می‌کنند.می توان کلماتی را انتخاب کرد و حروفی را از کلمه جا انداخت، دانش آموزان کلمات را کامل کنند.

9- املای با ضبط وصوت: ضبط متن املاء بر روی نوار و پخش آن در کلاس درس یا منزل جهت نوشتن متن املاء.

10-- املاء سفره‌ای:دانش‌آموزان به صورت گروهی برر وی سفره‌های نایلونی با استفاده از ماژیک وایت‌برد یا انگشت وگواش املاء می‌نویسند.

11-املا آبکی: دانش آموزان پایه های اول ودوم می توانند با استفاده از قوطی مایع ظرفشویی که داخل آن آب ریخته اند روی زمین املا بنویسند.

12-املا ماسه ای:روی تخته شن یا زمین شنی با چوب املا بنویسند.

13-املا لمسی: دانش آموزی روی کمر دوست خود با انگشت بنویسد و نفر جلویی کلمه را تشخیص داده وروی کاغذ بنویسند.

14می توان متن املایی را به صورت تایپ بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند یا تشدید قرار دهند و یا لغات ناقص را کامل کنند.

منبع:رحیمی،محمد (1385)تکنیک های تشخیصی و درمانی در سامانه اختلالات ویژه یادگیری،قم